“เกียรติบัตร นิสิตที่ปรึกษาโครงงาน” ในโครงการ Project Day 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่รักทุกท่าน.. ขอให้ความสำเร็จนี้เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปดร.ปรัชญา นวนแก้ว

Read More