ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่รักทุกท่าน.. ขอให้ความสำเร็จนี้เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไป
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว