หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.

ส่วนน้องพร้อมให้ท่องประโยคนี้ทุกวัน วันละ สามครั้ง นะครับลูก “หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.” ปรัชญา  นวนแก้ว

Read More