ส่วนน้องพร้อมให้ท่องประโยคนี้ทุกวัน วันละ สามครั้ง นะครับลูก
“หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.”

ปรัชญา  นวนแก้ว